هدف دوره:

 هدف دوره، ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی به ویژه در مراتب مدیریت عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور می‌باشد. شایان ذکر است، دانش‌ آموختگان این دوره شایستگی لازم برای تدریس حوزه‌های مرتبط با مدیریت بانک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را خواهند داشت.

مخاطبین:

کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

طول دوره:

640 ساعت که داوطلب باید طبق آیین نامه مقرر، دروس مربوطه را حداکثر ظرف مدت 2/5 سال با موفقیت طی نماید.

گواهی‌نامه دوره:

به دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک درسطح دوره دکتری در نظام بانکی اعطا می‌گردد.

شرایط پذیرش:

1- معرفی‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محل خدمت

2- حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه‌های مرتبط با مدیریت در بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری

۳- دارا بودن حداقل مدرک کارشنا‌سی‌ارشد

4- بررسی سوابق علمی و حرفه‌ای

تبصره: در صورت لزوم از داوطلبان جهت انجام مصاحبه علمی دعوت به‌عمل می‌آید.

  

برای ثبت نام در دوره مدیریت عالی بانک اینجا کلیک کنید.

 

آیین نامه آموزشی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

برنامه جامع دوره DBM

برنامه درسی و امتحانی فصل دوم سال تحصیلی 98-1397

سوالات متداول