سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

دوره های آموزشی سفارشی: بانکها، موسسات اعتباری و سایر ارگانهای ذیربط (کلیه اشخاص حقوقی) می توانند سفارش برگزاری هر یک از دوره های آموزشی موجود در بسته های آموزشی ذیل را به طور اختصاصی برای کارکنان زیرمجموعه خود ارائه نمایند. شرایط برگزاری اینگونه دوره ها (نظیر هزینه برگزاری، مکان برگزاری، زمان برگزاری و...) با توافق طرفین تعیین خواهد شد. پس از بارگزاری فرم سفارش کارشناسان آموزشی حداکثر ظرف 48 ساعت کاری با رابط آموزشی تماس حاصل نموده و راهنمایی های لازم انجام خواهد شد.

   

اعتبارات

مدیریت ریسک

 

 بانکداری بین الملل

 

حقوق بانکی 

  

مهارتهای درون فردی

  

بازاریابی بانکی